کارگاه آموزشی: مدیریت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره

 

مدیریت مراکز تجاری، به عنوان یک عملکرد کلی و نگهداری از زیرساخت‌های کل ساختمان و اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح و روند حرکتی این مراکز می‌باشد.

 

سمینار راه های برون رفت از تحریم

این سمینار به ارائه راهکارها و توصیه‌های استراتژیک برای چگونگی مدیریت کسب‌و‌کار در دوران بحران اقتصادی می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین، سمینار آموزشی نقش مدیران ارشد در هدایت و رهبری سازمان با نگرش نوین به مدت 4 ساعت در تاریخ 97/07/08 در سالن پارادایم موسسه برگزار گردید.

در این سمینار که با حضور مدیران و مشاوران ارشد شرکت تجارت ایران مال برگزار شد

 

 

سمینار آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری

 

آینده پژوهی عبارت است از مطالعه و تحقیق علمی و عملی درباره آینده‌های مختلف که اغلب در افق زمانی میان‌ مدت (حدود 10 تا 20 سال) و یا بلندمدت (حدود20 تا 50 سال) واقع خواهند شد.

بالا