دوره های آموزشی برگزار شده

تاکنون دوره های آموزشی به شرح جدول ذیل برگزار شده است:

 

 

ردیف

عناوین دوره

1

مدیریت برنامه ریزی اجرایی نمایشگاه

2

فرایند و قانون برگزاری مناقصات

3

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

4

روش های حل مساله

5

مدیریت ارتباط با مشتری

6

پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیری فرایند های کسب وکار

7

مدیریت ریسک و زنجیره تامین

8

بازار شناسی و مدیریت بازار

9

سرپرستی مراکز فرهنگی

10

شناخت صنعت گردشگری

11

ارتباط و تکریم مشتری

12

تعمیر و نگهداری ماشین آلات نظافتی مبتنی بر تکنولوژی بکار گرفته شده

13

کار تیمی

14

اصول و فنون مذاکره تجاری

15

مهارت های ارتباط موثر

16

مدیریت زمان

17

مدیریت بحران

18

ICDL

19

(Business Plan) تدوین طرح تجاری

20

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

21

مدیریت بازاریابی و فروش

22

مدیریت منابع انسانی

23

مدیریت زنجیره تامین

24

مدیریت دانش

25

آینده پژوهی و آینده نگاری

26

امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها

27

آشنایی با روش حل مسئله

28

تشریفات و اصول مهمان پذیری

29

مدیریت بازاریابی فرهنگی

30

دوره جامع مدیریت خرده فروشی

31

حفاظت فیزیکی

32

اصول بهداشت عمومی

33

مقدمه‌ای بر مدیریت پارکینگ در مجتمع‌های تجاری چند‌منظوره

34

ایران مال شناسی

35

HSE

 

بالا